Dječiji zborovi na izletu

Članovi dječjih zborova iz naše župe su na izletu. Posjetili smo Šuicu i preko Zvirnjače stigli na Šćit u Rami. Tu smo vidjeli samostan, crkvu, muzej i prekrasni krajolik uz jezero. S djecom su bili fra Mario i s. Abela.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje