Izabrano novo vodstvo OFS-a Kočerin

U ponedjeljak,3. lipnja, održani su izbori za vijeće bratstva Trećeg reda na Kočerinu. Izborima su predsjedali područna ministra Mirela Barbarić i područni duhovni asistent fra Dane Karačić. Bili su također prisutni mjesni duhovni asistent fra Velimir Mandić, područni vijećnici Marijana Barbarić i Nikola Vidić te predsjednica Frame Kočerin Viktorija Vukoja.

Novoizabrano vijeće čine:
Ana Banožić - ministra
Katarina Kvesić - doministra
Iva Kvesić - tajnica
Zdravka Galić - rizničarka
Zora Kvesić - učiteljica formacije i povjerenica za Framu.
 

Novoizabranima želimo plodonosan rad, a bivšem vijeću na čelu s ministrom Josipom Vukoja velika hvala.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje