Nove klupe u crkvi na Rujnu

Nove klupe u crkvi na Rujnu. Aktivnosti u župi su brojne na sve strane. Iz duhovnost koja je najvažnija radi se i na građevinskome području i održavanju crkava. Tako smo na Rujnu u crkvi načinili nove klipe. One su izvoditeljski rad Joze Vukoje Jozije iz Ljubotića. Hvala svima koji su pomogli ovu veliku investiciju. Na klupe su stavljene i sjedalice pa je još ugodnije sjediti.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje