Raspored blagoslova polja u župi Kočerin za 2019.

-Kočerin, 28.travnja u 11 sati (misa još samo na Kočerinu u 8)

-Karača i Sajmište, 5. svibnja u 11 sati (misa još samo na Kočerinu u 8 i na Rujnu u 9,30)

-Crne Lokve i Ivankovića Dolac, 12. svibnja u 11 sati (misa još na Kočerinu u 8)

-Police i Sunčenjak, 19. svibnja u 11 sati (misa još na Kočerinu u 8 i Rujnu u 9,30)

-Podvranić i Medine Stanine, 26. svibnja u 11 sati (misa još samo na Kočerinu u 8)

DUHOVI, 9. lipnja: PRVA PRIČEST U ŽUPI (Mise u 8 i 10 na Kočerinu)

-Rujan i Privalj, Ivandan, 24. lipnja u 11 sati (misa još samo na Kočerinu u 8)

-Kruškovac , 21. srpnja u 11 sati (misa još na Kočerinu u 8 i Rujnu u 9,30)

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje