Statistika Župe Kočerin za 2023.

• Iznosimo statistiku župe za 2023. godinu.
-Kršteno: Kršteno je 44 djece, dvoje više nego prošle godine. Od toga 21 muške i 23 ženske djece. Od ove djece 10 neće živjeti u župi. Dakle u župi ostaje živjeti 34 novo-krštenika.

-Umrlo: Umrlo je 59 osoba, 21 osoba manje nego prošle godine. Od toga umrlih 28 muških i 31 ženskih osoba. Od ovih pokopanih 16 nije živjelo u našoj župi, a kod nas su pokopani. Uzimajući realno krštene djece koja ostaju živjeti u župi je 34, a umrlih koji su živjeli u župi 43. Tako da smo po tom kriteriju 9 osoba u minusu u odnosu na proteklu godinu.

-Vjenčano: Vjenčana su 23 bračnih parova, 3 više nego prošle godine!

-Pričešćeno je 18 djece, 8 muške i 10 ženske, što je 11 djece manje nego prije godinu dana.

Žitelji: Podatke o ukupnom broju vjernika i domaćinstava ćemo objaviti kad ih obradimo nakon blagoslova svih kuća. Prošle godine je u župi stalno živjelo: 2.846 osoba u 842 kuće u kojima se stalno živi. Uz to blagoslovimo 94 kuće u kojima se povremeno živi tako da je kuća u župi 936.

Raspored Svetih misa

Svete mise su savko jutro, radnim danima, u 7 sati. Uz tu misu su misne nakane za pokojne.

Kad je blagdan u radne dane misa je u 8 sati.

Nedjeljne svete mise su:

  • Kočerin 8 i 11 sati.
  • Ljubotići u 10 sati.
  • Crne Lokve u 11,30.
  • Rujan 9,30.
  • Podvranić 9,30 (prve nedjelje u mjesecu)

Prve nedjelje u mjesecu je misa u Podvraniću u 9,30 i tada ne budu mise na Rujnu i Crnim Lokvama.

Biblija

Katekizam

Misna čitanja

Vjersko znanje